Taller de plàstica 2018-2019Per iniciar les activitats cal ser SOCI DE L'AMPA i haver-ne pagat la quota.
(Si no en sou de socis hi ha un increment de quota de 4,00€)


FUNCIONAMENT (informació general)

DOCUMENTACIÓ (a presentar) :

1-FORMULARI D'INSCRIPCIÓ: 

1. Descarregar la butlleta d'inscripció : Formulari Inscripcions Extraescolars
2. Omplir les dades de la butlleta
3. Enviar la butlleta via mail al proveïdor (manuel_corella@hotmail.com). L'AMPA no rep les inscripcions.
4. També la podeu imprimir i entregar a la consergeria de l'escola o a mi directament.

2-  AUTORITZACIÓ ACTIVITAT

Descarregar Autorització (per als alumnes de P4 a 2n) que haureu de facilitar al tutor/a de l'alumne a l'inici del curs, abans de començar les activitats extraescolars. Necessària i imprescindible perquè jo pugui recollir els vostres fills, en horari de migdia els alumnes de P4 i P5 hauran de poder sortir del seu pati vigilat per anar a l'aula de l'activitat de plàstica. I pel què fa als de 1r i 2n el tutor o tutora ho ha de saber per permetre als nois o noies restar dins l'edifici de l'escola què és on fem l'activitat.