Aspectes pedagògics > BASES
    
   
      Aprofitant la motivació espontània dels nens i nenes per a la pràctica del dibuix, la pintura, modelar..., 
      amb diferents materials i eines, ens en servim per tal d'induir, per la pràctica, el desenvolupament 
      d'habilitats i destreses que els seran molt útils al llarg de la seva vida com a estudiants i finalment com 
      persones que en definitiva n'és l'objectiu final.

      De la mateixa manera que als nadons, abans que puguin caminar, els posem drets i acompanyen en 
      les seves primeres passes, conscients que els serveix per anar desenvolupant la força muscular de les 
      petites cames que encara no estan del tot formades i, dels reflexos que el seu cervell va construint, de 
      manera que quan arribi el moment el possibilitaran, sense problemes, assolir l'objectiu de caminar tot 
      sol, així mateix la pràctica de la plàstica els prepara el terreny per tal d'assolir les diferents etapes 
      evolutives de maduresa que fins la seva adolescència aniran travessant.

      Per tant l'activitat extraescolar d'expressió plàstica és per damunt de tot lúdica i els aprenentatges són
      col·laterals a la seva pràctica.

   
	                            << O >>