Aspectes pedagògics > ETAPES      
    
   
      A mesura que els nens i nenes creixen van consolidant una sèrie de capacitats psíquiques i motrius que
      es van mostrant de manera inequívoca en els seus treballs plàstics. 

      Les experiències que van adquirint del món que els envolta i com ells les van integrant en la personal 
      estructura de coneixement en constant canvi. L'actitud i punt de vista que van prenent envers aquest 
      món nou i sorprenent que poc a poc descobreixen, la seva manera d'estar i ser en aquest món, es reflexa 
      espontàniament en el resultat del seu treball.
 
      D'aquí l'interès de l'activitat d'expressió plàstica ja que els facilita i encamina a la reflexió i per tant a 
      la pressa de consciència de sí mateixos i del món que els envolta, feina que caldrà fer tant sí com no a fi
      de guanyar etapes de maduresa i evolucionar. A més d'una manera activa, pràctica i a l'hora lúdica que 
      potencia l'adquisició d'habilitats motrius que els són imprescindibles.

      Així doncs, els aprenentatges son la conseqüència de les accions, del treball, i no a l'inrevés.


      
                                                                                  <<