Recursos > HORARIS i QUOTES (2019-2020)


      Els horaris poden variar lleugerament d'un curs a un altre en funció del nombre d'inscrits a cada curs.
      
      Per formar grup hi ha d'haver un mínim de 6 alumnes inscrits. El màxim d'alumnes per grup és 12.

      Els horaris i grups previstos inicialment són els següents:
			 

- La quota d'inscripció per alumne és actualment de 24,00€ (no socis de l'AMPA 28,00€) (Es cobra juntament amb la primera mensualitat) - La quota mensual per alumne és actualment de 24,00€ (no socis de l'AMPA 28,00€) (Les mensualitats es cobren sempre a final de mes) - Per inscriure's cal emplenar el següent
FORMULARI i fer-me'l arribar imprés en paper o per e-mail - El Taller d'Expressió plàstica és una activitat extra-escolar de l'AMiPA Dr. Sobrequès de Bescanó Informació administrativa de l'activitat << 0 >>